Křivkový integrál II. druhu v systému Maple
Systém Maple obsahuje pro výpočet křivkového integrálu II. druhu příkaz LineInt z rozšiřující knihovny VectorCalculus.

Syntaxe:

LineInt(F, dom)     , kde F je vektorové pole určené danou soustavou souřadnic, dom je jednou z následujících konstrukcí, pomocí kterých definujeme křivku (např. Path, Circle, Ellipse, LineSegments ...).

Následují řešené příklady na výpočet křivkového integrálu II. druhu.

Všimněte si zejména posledního příkladu, tj. příkladu 5, neboť tento příklad obsahuje všechny možné postupy výpočtu křivkového integrálu II. druhu.

Řešené příklady

Příklad 1

Vypočtěte křivkový integrál druhého druhu

Krivkovz integral

podél křivky

Gamma = AB.

[Maple Plot]

Řešení příkladu
Příklad 2

Spočtěte zadaný křivkový integrál podél kladně orientovaného obvodu trojúhelníku určeného souřadnicovými osami a přímkou

[Maple Plot]

Řešení příkladu
Příklad 3

Spočtěte následující integrál podél prvního oblouku cykloidy


A to pomocí skalárního součinu a dále pomocí knihovny VectorCalculus.

Řešení příkladu
Příklad 4

Spočtěte křivkový integrál podél sjednocení dvou křivek

Int([y, z, x]*`.`,S = Gamma .. ``)

Řešení příkladu
Příklad 5

Následující příklad postupně spočítáme čtyřmi postupy: pomocí skalárního součinu, pomocí VectorCalculus , užitím Greenova vzorce, pomocí potenciálu.

Řešení příkladu
Příklad 6

Tento příklad slouží k výpočtu křivkového integrálu s využitím potenciálu. Vypočtěte křivkový integrál podél části paraboly dané body [0,0], [1,1]

Řešení příkladu

Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional

TOPlist