Konstrukce Maple
Velmi důležitou součástí jakéhokoliv systému jsou datové konstrukce. Proto je tento odstavec věnován základním konstrukcím, předdefinovaným funkcím a operacím v systému Maple.

Základními konstrukcemi systému Maple jsou:

Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional