Křivkový integrál v systému Maple
Pojem křivkového integrálu stejně jako pojem plošného integrálu probíraného v následující kapitole je nedílnou součástí integrálního počtu funkcí více proměnných. Systém Maple obsahuje několik příkazů, které dovedou v některých případech tyto integrály spočítat. Nejprve připomeňme, že se křivkové integrály dělí stejně jako plošné na dva druhy.

Přesné definice těchto integrálů lze najít např. ve skriptech:
Ženíšek A. : Křivkový a plošný integrál, PC-DIR Real, s.r.o. Brno, 1999.

Práce s křivkovými intehrály v systému Maple je také rozdělena na dvě části, a to na:
Následuje definice plošného integrálu, ať už prvního a nebo druhého druhu.

Plošný integrál I. druhu

Podpora pro výpočet tohoto integrálu je v rozšiřující knihovně student , která obsahuje příkaz Lineint . V tomto případě jde jen o matematický zápis křivkového integrálu. Další možností je užít příkaz PathInt z rozšiřující knihovny VectorCalculus . Předpokládejme, že hladká křivka je zadána parametricky x=x(t) , y=y(t) , z=z(t) , a<=t<=b . Pak křivkový integrál můžeme zapsat:

Přesné definice naleznete např. výše uvedených skriptech.

Křivkový integrál I. druhu v systému Maple

Plošný integrál II. druhu

Křivkový integrál II. druhu můžeme pro orientovanou křivku danou parametrickými rovnicemi

zapsat ve tvaru


(v příkladech označen jako vztah 1)

kde znaménko +, resp. - platí pro souhlasné, resp. nesouhlasné parametrické vyjádření křivky Gamma .

Tento integrál lze také vyjádřit pomocí skalárního součinu

kde


Přesné definice naleznete např. výše uvedených skriptech.

Křivkový integrál II. druhu v systému Maple
Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional