Základy grafického zpracování

Tato kapitola si neklade za cíl být referenční částí k zobrazování grafiky v Maplu, ale má za úkol nastínit danou problematiku. Vykreslování grafů bude často součástí jednotlivých kapitol, a proto je tato část probrána samostatně.

Pro zobrazení grafů lze použít příkaz plot , který je nahrán již při startu programu. Jde o nejjednodušší příkaz, ale pro vykreslování složitější grafiky je v Maplu speciální knihovna (tzv.package) plots .

Toto téma je rozděleno do třech částí

Poznámka k užití knihovny plots - důležité

Pokud přejdete ke studiu knihovny plots, hledejte odkazy v menu pod položkou Knihovny - je to z důvodu zařazení této knihovny do této kapitoly.

 

Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional