Řešení algebraických rovnic

Základem řešení rovnice a jejich systémů je příkaz solve. Pro řešení rovnice o jedné neznámé použijeme předpisu

solve(rovnice);

V tomto případě není neznámá specifikována, a proto nelze tohoto volání použít při řešení rovnice závislé na parametru. Řešením tohoto problému je specifikace neznámé následujícím voláním

solve(rovnice,neznámá);

Rozdíl ukáže následující příklad

> r0:=x+t-3;

> solve(r0=0);
    # nepřesné určení proměnné a parametru,
    # tj. nesprávný výsledek

> solve(r0);
    # ekvivalentní zápis předchozího,
    # implicitní rovnost rce=0

> solve(r0=0,{x});
    # nutné určení neznámé,
    # zbylé neznámé jsou parametrem

 

Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional