Integrální počet v systému Maple
V této kapitole budou probrány příkazy sloužící k nalezení primitivních funkcí, Riemannových integrálů a k jejich aplikacím. Dále bude probrána kapitola násobných integrálů a to konkrétně dvojného a trojného.
Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional