Grafická knihovna plots

Nyní přejdeme k rozšiřující knihovně plots.

Tato kapitola je zařazena do kapitol o rozšiřujících knihovnách, proto ji hledejte v submenu Knihovny.

Jak již bylo řečeno, rozšiřující knihovny (tzv. packages ) se nahrávají pomocí příkazu with(plots); . Po jeho uvedení a stisknutí klávesy ENTER se zobrazí seznam příkazů, které jsou nyní dostupné. Ještě poznamenejme, že většina příkazů z této knihovny se chová podobně jako příkaz plot (akceptuje parametry, rozsah na osy y , apod.).

> restart;
  with(plots);

Warning, the name changecoords has been redefined

[animate, animate3d, animatecurve, arrow, changecoords, complexplot, complexplot3d, conformal, conformal3d, contourplot, contourplot3d, coordplot, coordplot3d, cylinderplot, densityplot, display, display3d, fieldplot, fieldplot3d, gradplot, gradplot3d, graphplot3d, implicitplot, implicitplot3d, inequal, interactive, listcontplot, listcontplot3d, listdensityplot, listplot, listplot3d, loglogplot, logplot, matrixplot, odeplot, pareto, plotcompare, pointplot, pointplot3d, polarplot, polygonplot, polygonplot3d, polyhedra_supported, polyhedraplot, replot, rootlocus, semilogplot, setoptions, setoptions3d, spacecurve, sparsematrixplot, sphereplot, surfdata, textplot, textplot3d, tubeplot]

Výpis obsahuje odkazy na probrané příkazy knihovny plots. Všechny tyto příkazy lze najít v položkách 2D nebo 3D ze submenu.

 

Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional