Knihovna VectorCalculus

Systém Maple obsahuje rozšiřující knihovnu pro práci s vektory. Jde o tzv. "VectorCalculus package". Knihovna obsahuje přes 40 příkazů a několik typů souřadnicových systémů.

V tomto odstavci se zaměříme pouze na příkazy, které jsou užitečné při výpočtech křivkových a plošných integrálů. Informace o ostatních příkazech lze nalézt v nápovědě systému Maple.

Podobně jako knihovnu Student, je nutné nahrát ji do paměti pomocí příkazu

> with(VectorCalculus);

[&x, *, +, -, ., <,>, <|>, AddCoordinates, ArcLength, BasisFormat, Binormal, CrossProd, CrossProduct, Curl, Curvature, D, Del, DirectionalDiff, Divergence, DotProd, DotProduct, Flux, GetCoordinateParameters, GetCoordinates, Gradient, Hessian, Jacobian, Laplacian, LineInt, MapToBasis, Nabla, Norm, Normalize, PathInt, PrincipalNormal, RadiusOfCurvature, ScalarPotential, SetCoordinateParameters, SetCoordinates, SurfaceInt, TNBFrame, Tangent, TangentLine, TangentPlane, TangentVector, Torsion, Vector, VectorField, VectorPotential, Wronskian, diff, evalVF, int, limit, series]

popř. pro získání pouze jednoho příkazu (např. LineInt)

> with(VectorCalculus,LineInt);

[LineInt]

Další možností je volání příkazů pomocí předpisu

jmeno_fce[package](parametry_fce)

Tato knihovna obsahuje následující souřadnicové systémy:
2D
bipolar
cardioid
cassinian
cartesian
elliptic
hyperbolic
invcassinian
logarithmic
logcosh
parabolic
polar
rose
tangent
3D
bipolarcylindrical
bispherical
cardioidal
cardioidcylindrical
cartesian
casscylindrical
conical
cylindrical
ellcylindrical
hypercylindrical
invcasscylindrical
invprospheroidal
logcoshcylindrical
logcylindrical
oblatespheroidal
paraboloidal
paracylindrical
prolatespheroidal
rosecylindrical
sixsphere
spherical
tangentcylindrical
tangentsphere
toroidal

Uveďme několik převodů jednotlivých souřadnicových systémů do kartézského

ve 2D jde o zobrazení (u,v) --> (x,y)
kartézská: x = u
y = v
eliptická: x = cosh(u)*cos(v)
y = sinh(u)*sin(v)
polární: x = u*cos(v)
y = u*sin(v)
ve 3D jde o zobrazení (u,v,w) --> (x,y,z)
kartézská: x = u
y = v
z = w
sférická: x = u*cos(v)*sin(w)
y = u*sin(v)*sin(w)
z = u*cos(w)
Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional