Diferenciální počet v systému Maple

V této kapitole se postupně seznámíme s příkazy limit, diff, series, taylor, mtaylor, extrema, minimize, maximize, implicitdiff a dalšími.

Kapitola je rozdělena do tématických celků tak, jak jsou většinou probírány v základním kurzu matematiky. Jde o následující témata:

V každé podkapitole je k dispozici zdrojový soubor systému Maple.
Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional