Publikace o systému Maple

Licence

Elektronické publikace dostupné na této stránce jsou určeny jen pro výukové účely a pro použití jen osobami, kterým byl tento dokument poskytnut přímo autorem
(Ing. Vladimír Žák), popř. si ho stáhli z webového sídla autora. Jakékoliv části dokumentu není možné použít bez citace zdoje, tedy názvu dokumentu a jména autora s kontaktními informacemi (jak je zobrazeno v hlavičce ke každému dokumentu), která musí být autorovi sdělena.
Pro jiné použití než pro osobní potřeby osob, tedy pro distribuci
či kopírování, je nutné obdržet písemný souhlas autora.

Elektronické publikace

 

Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional