Systém Maple a jeho struktura

Maple je počítačové prostředí, které bylo vyvinuto na univerzitě Waterloo v Kanadě, pro zjednodušení a zrychlení výpočtů v matematice. Na rozdíl od klasických programů pro numerické výpočty (např. MATLAB - také obsahuje nástroj pro symbolické výpočty) modeluje matematické operace se symbolickými výrazy. Maple umožňuje provádět jak symbolické a numerické výpočty, tak vytvářet grafy funkcí, programovat vlastní funkce či procedury, ukládat data v několika formátech (např. LaTeX , HTML , RTF , MATHML, …) a dokonce provádět export do programovacích jazyků (např. C, Fortran 77, …).

Funkce implementované v Maplu pokrývají širokou oblast matematiky od základů lineární algebry, diferenciálního a integrálního počtu, přes diferenciální rovnice, geometrii až k logice.

Základem práce jsou symbolické operace, které využívají výhody uchovávání čísla v přesném tvaru (např. 1/6, ne jako 0,1666…), a proto MAPLE dává výsledky s mnohem větší přesností než při běžných numerických výpočtech v pohyblivé řadové čárce. Výsledek ale může být vyjádřen pomocí desetinného čísla, což vyžaduje zaokrouhlování, tedy chyby ve výpočtu.

Je-li nutné řešit problém numericky, např. při pomalém symbolické výpočtu, Maple využívá přesnosti uložení čísel pro vyjádření výsledku na libovolný počet číslic mantisy.

Jak už bylo uvedeno, je možné také vykreslovat grafy funkcí jedné (dvou) proměnných, funkcí určených parametrickými rovnicemi. Vizualizace funkce v Maplu je dána desítkami předdefinovanými grafickými funkcemi s proměnlivým počtem parametrů.

Systém je primárně určen pro:
  • symbolické operace v matematice
  • numerické výpočty
  • zobrazování grafů - grafika je na nízké úrovni
Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional