Základy práce v systému Maple

Po spuštění programu se otevře nový dokument, který začíná znakem ">" (tzv. prompt) a za ním je umístěn kurzor.

>|

Napíšeme mapleovský příkaz (výraz), který má být zpracován a řádek ukončíme středníkem. Toto ukončení je nutné, protože jinak Maple očekává pokračování předchozího příkazu. V případě, že zapomenete, program vypíše varování a příkaz neprovede.

> help(packages);

Stiskneme ENTER a příkaz bude vykonán, tzn. program vypíše provedenou operaci na další řádek a kurzor se přesune za následující prompt. Pokud chceme následné vypsání potlačit, ukončíme příkaz dvojtečkou (místo středníkem).

> with(student):

V případě, že chceme příkaz napsat na více řádků, stačí stisknout ENTER a středník napsat až na konci příkazu.

> restart
> with(student)
> with(plots);

Další možností je užití kombinace kláves SHIFT+ENTER. Po tomto odřádkování nenásleduje další prompt, a proto je z hlediska přehlednosti zápisu vhodnější.

> restart;
  with(student);
  with(plots);
Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional