Definice funkcí

Jak již bylo řečeno úvodem, Maple obsahuje velké množství předdefinovaných funkcí. Vyskytnou se však situace, kdy sám uživatel potřebuje vytvořit vlastní funkci. Samozřejmě, že tato možnost existuje.

Základní syntaxe pro definici funkce je následující:

jméno_fce := proměnná -> předpis;
jméno_fce := (prom1,…,promN) -> předpis;

První řádek je určen pro definici funkce jedné proměnné a druhý pro N proměnných. Tento způsob definice se s výhodou používá pro funkce s jednodušším předpisem. Vysvětlení pojmu vyplyne z celého tohoto odstavce.

Několik příkladů využití tohoto způsobu definice funkce

> f:=x->x^2+2*x+1;
   # definování funkce f jedné neznámé x

> f1:=(x,y,z)->x^2+y^2+z^2;
   # definování funkce se třemi neznámými x,y,z

Hodnotu funkce pak vypočítáme stejně jako u předdefinovaných funkcí příkazem

fce(bod);

> f(0);f(1);f(w); # hodnota funkce v bode 0, 1 a w> f1(0,0,0);f1(1,1,1);f1(a,b,c);
   # hodnota fce v bode (0,0,0),(1,1,1) a (a,b,c)
Další možná definice funkce vychází z definovaného výrazu. Využívá příkazu

unapply(výraz,proměnná);

Ukažme si to na příkladu:

> a:= x^2+3*x+4;

> f:=unapply(a,x);

 

Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional