Zjednodušování výrazů

Systém Maple je zejména určen pro pro symbolické výpočty, a proto některé výrazy automaticky zjednodušuje

 • součet, součin, mocniny čísel
 • krácení ve zlomku (i v případě polynomů), zlomky však nerozšiřuje
 • základní funkce, např. vyčíslí funkční hodnotu

Jsou však situace, kdy by bylo vhodné daný výraz zjednodušit a Maple to automaticky neudělá. Proto jsou k dispozici příkazy, pomocí kterých lze většinu zjednodušení provést. Nejprve uvedeme jejich ucelený, ale neúplný, přehled a teprve pak se podrobněji zaměříme na příkazy simplify, factor, expand a convert.

 • simplify
        - základní zjednodušení
 • factor
        - rozklad polynomu na součin kořenových činitelů
 • expand
        - rozvíjení výrazů (opačný příkaz k factor )
 • convert
        - převádí výraz na určitý tvar
 • normal
        - převádí výraz na jednoduché zlomky
 • combine
        - seskupuje výrazy
 • collect
        - vytýkání ve výrazech
 • sort
        - seřazení
Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional