Knihovna Student

Systém Maple poskytuje široké možnosti pro podporu výuky matematiky a dále na ni navazujících věd. Již jsme se zmínili, že systém Maple je vhodný pro výuku matematiky zejména proto, že obsahuje vizuální nástroje, pomocí kterých je možné modelovat základní matematické problémy.

Pro podporu výuky je nově vytvořen balík, který se jmenuje Student. Obsahuje následující části

Všechny tyto jeho části obsahují jak základní příkazy pro znázornění fundamentálních matematických problémů, tak i interaktivní průvodce a funkce pro grafické znázorňování těchto problémů. Jako ilustrační příklad vezmeme knihovnu Student[Calculus1], na které ukážeme sílu systému Maple při výuce. Ostatní součásti knihovny Student jsou svou strukturou velmi podobné a jejich rozbor by vydal nejméně na stejný počet stran, jako to bude v našem případě.

Systém Maple poskytuje kromě těchto příkazů a funkcí ještě možnost, aby se uživateli vypisovaly "úvahy", které při výpočtech systém Maple dělá. Lze toho dosáhnout užitím příkazu infolevel[Student]:=1 pro nastavení těchto pomocných výpisů pro všechny součásti balíku Student. Pro jednotlivé části lze užít jen infolevel[Student["název součásti"]]:=1. Více lze nalézt v dokumentaci k systému Maple. Je nutné dále poznamenat, že tato rozšiřující knihovna byla vytvořena proto, aby nahradila již dříve užívanou knihovnu student. Přináší však mnoho dalších výhod a zejména je kompatibilní se všemi novými balíčky.

Knihovnu lze nahrát do paměti pomocí příkazu with (více viz nápověda systému Maple). Nyní se podívejme na jednotlivé součásti této velmi rozsáhlé knihovny.

> restart;
  with(Student);

[Calculus1, LinearAlgebra, MultivariateCalculus, Precalculus, SetColors, VectorCalculus]

Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional