Matematické výpočty v systému Maple

Novinka
vlastní blog zabývající se systémem Maple a dalšími zajímavostmi o něm - http://zakyn.blog.zive.cz

Tento web byl vytvořen jako internetová podpora pro předmět Matematické výpočty v systému Maple, který je zajišťován Ústavem matematiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Tento předmět je nabízen zejména při studiu speciálního oboru Matematické inženýrství. Systém Maple se ale na FSI VUT v Brně vyučuje také v předmětech Matematika I., Matematika II., Matematika III., které jsou povinné pro všechny studenty FSI VUT v Brně jak v bakalářském studiu, tak v magisterském.

Systém Maple je velmi často užíván speciálně pro symbolické výpočty. Proto je tento předmět velmi vhodnout podporou pro výuku základů matematické analýzy v rámci magisterského studia oboru Matematické inženýrství.

Systém Maple je na této fakultě hojně využíván nejen pro jeho kvalitu, ale i pro jeho finanční dostupnost a licenční politiku firmy Maplesoft.

Distribuci tohoto systému v ČR zajišťuje firma Czech Software First. Případné dotazy a poznámky můžete směřovat na prof. Hřebíček z Ústavu informatiky Masarykovy univerity v Brně.

Základní informace o  oboru Matematické inženýrství můžete nalézt na internetových stránkách Ústavu matematiky při FSI VUT v Brně.


Několik rad pro práci s tímto webem

Vzhledem k rozsáhlosti textu a jeho webovému zpracování nabízíme několik rad, které mohou pomoci jak při hledání požadovaného tématu, tak komplexního postupu pro získání základních znalostí systému Maple.

Každá webová stránka obsahuje menu, které je zobrazeno vlevo. Menu se mění podle zvoleného tématu, tj. jsou zobrazeny podrobnosti daného tématického okruhu. Menu je rozděleno na čtyři základní části. V první naleznete základní informace o tomto textu, ve druhé poznatky o systému Maple jako celku, bez návaznosti na některou část matematiky. Další je tvořena matematickými okruhy, následuje přehled zpracovaných rozšiřujících knihoven (packages) a poslední je věnována doplňujícím informacím.

 

Ing. Vladimír Žák - projekt vznikl s podporou grantového projektu FRVŠ 3323/2006.

Valid HTML 4.01 Transitional